میکروسکوپ و لوپ

نوع نمایش :
40 کالا
SS-033C /dust-proof LED source - چراغ LED دودگیردار لوپ سانشاین مدل SUNSHINE SS-033C
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SS-033C /dust-proof LED source

چراغ LED دودگیردار لوپ سانشاین مدل SUNSHINE SS-033C

چراغ LED دودگیردار لوپ سانشاین مدل SUNSHINE SS-033C
0
DM-1000S /1000X microscope - لوپ تک چشم دیجیتال سانشاین مدل DM-1000S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

DM-1000S /1000X microscope

لوپ تک چشم دیجیتال سانشاین مدل DM-1000S

لوپ تک چشم دیجیتال سانشاین مدل DM-1000S
105
DM-500/500X microscope - لامپ لوپ دیجیتال سانشاین مدل DM-500
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

DM-500/500X microscope

لامپ لوپ دیجیتال سانشاین مدل DM-500

لامپ لوپ دیجیتال سانشاین مدل DM-500
62
SS-033/light source - لامپ لوپ مدل SS-033
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SS-033/light source

لامپ لوپ مدل SS-033

لامپ لوپ مدل SS-033
54
LED light source - لامپ LED و شیشه دودگیر مخصوص لوپ
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

LED light source

لامپ LED و شیشه دودگیر مخصوص لوپ

لامپ LED و شیشه دودگیر مخصوص لوپ
54
RL M-23/dust free mirror - محافظ لنز لوپ ریلایف مدل RL M-23
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M-23/dust free mirror

محافظ لنز لوپ ریلایف مدل RL M-23

محافظ لنز لوپ ریلایف مدل RL M-23
16
RL M-22(0.7X) objective len - لنز لوپ واید 0.7X ریلایف مدل RL M-22
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M-22(0.7X) objective len

لنز لوپ واید 0.7X ریلایف مدل RL M-22

لنز لوپ واید 0.7X ریلایف مدل RL M-22
62
RL M-21(0.5X) 0.5X /0.5X objective len - لنز لوپ واید ریلایف مدل Relife M21 0.5X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M-21(0.5X) 0.5X /0.5X objective len

لنز لوپ واید ریلایف مدل Relife M21 0.5X

لنز لوپ واید ریلایف مدل Relife M21 0.5X
62
RL-004P /microscope heat insulation pad - پد نسوز لوپ ریلایف مدل RL-004P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL-004P /microscope heat insulation pad

پد نسوز لوپ ریلایف مدل RL-004P

پد نسوز لوپ ریلایف مدل RL-004P
36
RL-004M microscope heat insulation pad - پد نسوز لوپ ریلایف مدل RL-004M
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL-004M microscope heat insulation pad

پد نسوز لوپ ریلایف مدل RL-004M

پد نسوز لوپ ریلایف مدل RL-004M
36
SS-004N /microscope metal base - پد فلزی و پایه لوپ سانشاین مدلSunshine SS-004N
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SS-004N /microscope metal base

پد فلزی و پایه لوپ سانشاین مدلSunshine SS-004N

پد فلزی و پایه لوپ سانشاین مدل Sunshine SS-004N
307
M-24 10.1 /10.1 inch HD SCREEN - مانیتور لوپ 10.1 اینچ سانشاین مدل M-24
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

M-24 10.1 /10.1 inch HD SCREEN

مانیتور لوپ 10.1 اینچ سانشاین مدل M-24

مانیتور لوپ 10.1 اینچ سانشاین مدل M-24
412
RELIFE M-13 38MP /38MP HDMI camera - دوربین لوپ 38 مگاپیکسل ریلایف مدل RELIFE M-13
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RELIFE M-13 38MP /38MP HDMI camera

دوربین لوپ 38 مگاپیکسل ریلایف مدل RELIFE M-13

دوربین لوپ 38 مگاپیکسل ریلایف مدل RELIFE M-13
536
RELIFE M-12 38MP /38MP HDMI camera - دوربین لوپ 38 مگاپیکسل ریلایف مدل RELIFE M-12
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RELIFE M-12 38MP /38MP HDMI camera

دوربین لوپ 38 مگاپیکسل ریلایف مدل RELIFE M-12

دوربین لوپ 38 مگاپیکسل ریلایف مدل RELIFE M-12
536
SUNSHINE M-11 48MP /48MP HDMI camera - دوربین لوپ 48 مگاپیکسل سانشاین مدل SUNSHINE M-11
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SUNSHINE M-11 48MP /48MP HDMI camera

دوربین لوپ 48 مگاپیکسل سانشاین مدل SUNSHINE M-11

دوربین لوپ 48 مگاپیکسل سانشاین مدل SUNSHINE M-11
742
ST6024N-B3 /micrpscope - لوپ دو چشم سانشاین مدل ST6024N-B3
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ST6024N-B3 /micrpscope

لوپ دو چشم سانشاین مدل ST6024N-B3

لوپ دو چشم سانشاین مدل ST6024N-B3
773
SZM6745-B1 /micrpscope - لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM6745-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM6745-B1 /micrpscope

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM6745-B1

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM6745-B1
1751
SZM45T-B1 microscope(can connect camera) - لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45T-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45T-B1 microscope(can connect camera)

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45T-B1

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45T-B1
1236
SZM45-B1 /micrpscope - لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45-B1 /micrpscope

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45-B1

لوپ دو چشم سانشاین مدل SZM45-B1
927
ST6024-B1 /micrpscope - لوپ سانشاین مدل ST6024-B1
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ST6024-B1 /micrpscope

لوپ سانشاین مدل ST6024-B1

لوپ سانشاین مدل ST6024-B1
649
MS8E-02 /digital microscope - لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-02
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

MS8E-02 /digital microscope

لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-02

لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-02
927
MS8E-01/digital microscope - لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-01
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

MS8E-01/digital microscope

لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-01

لوپ دیجیتال سانشاین مدل MS8E-01
567
RL M3T-STL2 microscope(can connect camera) /micrpscope - لوپ دو چشم سانشاین مدل RL M3T-STL2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

RL M3T-STL2 microscope(can connect camera) /micrpscope

لوپ دو چشم سانشاین مدل RL M3T-STL2

لوپ دو چشم سانشاین مدل RL M3T-STL2
1648
SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)/micrpscope - لوپ مانیتوردار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)/micrpscope

لوپ مانیتوردار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)

لوپ مانیتوردار سانشاین مدل SZM45T-B3+M-13(38MP)+M- 24(10.1 inch screen)
2287
loading

در حال بازیابی ...