سیم قلع کش soldering wick

رنگ
  کیفیت
  کد فنی محصول
   گارانتی محصول در کشور مبدا
   کشور تامین محصول
   شرکت تولید یا تامین محصول
   حداقل مقدار سفارش خرید MOQ
   زمان انتظار محصول در خرید
    پیشنهاد حمل
    زمان تقریبی حمل و ترخیص
    هزینه حمل و ترخیص کالا
     HS Code
      نوع نمایش :
      11 کالا
      RL-3515 /soldering wick(L:1.5M, W:3.5M) - سیم قلع کش ریلایف RL-3515
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-3515 /soldering wick(L:1.5M, W:3.5M)

      سیم قلع کش ریلایف RL-3515

      سیم قلع کش ریلایف RL-3515 مناسب برای پاک نمودن قلع اضافه با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
      6
      6
      RL-3015 /soldering wick(L:1.5M, W:3.0M) - سیم قلع کش ریلایف RL-3015
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-3015 /soldering wick(L:1.5M, W:3.0M)

      سیم قلع کش ریلایف RL-3015

      سیم قلع کش ریلایف RL-3015 به طول 1.5 متر و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
      6
      6
      RL-2515 /soldering wick(L:1.5M, W:2.5M) - سیم قلع کش ریلایف RL-2515
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-2515 /soldering wick(L:1.5M, W:2.5M)

      سیم قلع کش ریلایف RL-2515

      سیم قلع کش ریلایف RL-2515 به طول 1.5 متر با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
      6
      6
      RL-2015/soldering wick(L:1.5M, W:2.0M) - سیم قلع کش ریلایف RL-2015
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-2015/soldering wick(L:1.5M, W:2.0M)

      سیم قلع کش ریلایف RL-2015

      سیم قلع کش ریلایف RL-2015 به طوا 1.5 متر با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
      6
      6
      RL-1515 /soldering wick(L:1.5M, W:1.5M) - سیم قلع کش ریلایف RL-1515
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-1515 /soldering wick(L:1.5M, W:1.5M)

      سیم قلع کش ریلایف RL-1515

      سیم قلع کش ریلایف RL-1515 به طول 1.5 متر با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش میرسد .
      6
      6
      GOOT CP-2015 /soldering wick(L:1.5M, W:2.0MM - سیم قلع کش GOOT CP-2015
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      GOOT CP-2015 /soldering wick(L:1.5M, W:2.0MM

      سیم قلع کش GOOT CP-2015

      سیم قلع کش GOOT CP-2015 با طول 1.5 متر و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
      9
      9
      RL-3520 /soldering wick(L:2.0M, W:3.5MM) - سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-3520
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-3520 /soldering wick(L:2.0M, W:3.5MM)

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-3520

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-3520 به طول 2 متر و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
      15
      15
      RL-3020 /soldering wick(L:2.0M, W:3.0MM) - سیم قلع کش حلزونی ریلایف مدل RL-3020
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-3020 /soldering wick(L:2.0M, W:3.0MM)

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف مدل RL-3020

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف مدل RL-3020 با طول 2 متر و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
      15
      15
      RL-2520 /soldering wick(L:2.0M, W:2.5MM) - سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-2520
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-2520 /soldering wick(L:2.0M, W:2.5MM)

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-2520

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-2520 با طول 2 متر و یا کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
      14
      14
      RL-2020 /soldering wick(L:2.0M, W:2.0MM) - سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-2020
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-2020 /soldering wick(L:2.0M, W:2.0MM)

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-2020

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف RL-2020
      14
      14
      RL-1520 /soldering wick(L:2.0M, W:1.5MM) - سیم قلع کش حلزونی ریلایف مدل Relife RL-1520
      مقایسه
      امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
      موجود

      RL-1520 /soldering wick(L:2.0M, W:1.5MM)

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف مدل Relife RL-1520

      سیم قلع کش حلزونی ریلایف مدل Relife RL-1520
      14
      14
      loading

      در حال بازیابی ...