8755 0
زیرگروه ها

ابزار و تجهیزات الکترونیک

رنگ
کیفیت
کد فنی محصول
  گارانتی محصول در کشور مبدا
  کشور تامین محصول
  شرکت تولید یا تامین محصول
  حداقل مقدار سفارش خرید MOQ
  زمان انتظار محصول در خرید
   پیشنهاد حمل
   زمان تقریبی حمل و ترخیص
   هزینه حمل و ترخیص کالا
    HS Code
     نوع نمایش :
     507 کالا
     handel for No.11 blade - دسته تیغ شماره 11
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     handel for No.11 blade

     دسته تیغ شماره 11

     دسته تیغ شماره 11 از جنس استیل کربن که با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     2
     2
     type 10MM - چسب نسوز 10MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     type 10MM

     چسب نسوز 10MM

     چسب نسوز ضد حرارت با عرض 10 میلی متر که در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     4
     4
     type 8MM - چسب نسوز 8mm
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     type 8MM

     چسب نسوز 8mm

     چسب نسوز ضدحرارت با عرض 8mm که در کیمیا تجارت تاو به فروش میرسد .
     4
     4
     type 6MM - چسب نسوز 6MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     type 6MM

     چسب نسوز 6MM

     چسب نسوز ضد حرارات با عرض 6MM که در کیمیا تجارت تاو با کیفیت مناسب به فروش می رسد .
     3
     3
     tape 5MM - چسب نسوز 5MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     tape 5MM

     چسب نسوز 5MM

     چسب نسوز ضدحرارت با عرض 5MM که در کیمیا تجارت تاو با کیفیت مناسب به فروش می رسد .
     2
     2
     double side tape 30MM (RED) - چسب تاچ دو طرفه قرمز 30MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 30MM (RED)

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 30MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز با عرض 30MM که در کیمیا تجارت تاو با کیفیت مناسب به فروش میرسد .
     37
     37
     double side tape 20MM (RED) - چسب تاچ دو طرفه قرمز 20MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 20MM (RED)

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 20MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 20MM که با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     31
     31
     double side tape 10MM (RED) - چسب تاچ دو طرفه قرمز 10MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 10MM (RED)

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 10MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 10MM با کیفیت مناسب در کیمیا تجرات تاو به فروش می رسد .
     16
     16
     double side tape 8MM (RED) - چسب تاچ دو طرفه قرمز 8MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 8MM (RED)

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 8MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز با ضخامت 8MM که با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     14
     14
     double side tape 6MM (RED) - چسب تاچ دو طرفه قرمز 6MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 6MM (RED)

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 6MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز با ضخامت 6MM با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     11
     11
     double side tape 5MM (RED) - چسب تاچ دو طرفه قرمز 5MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 5MM (RED)

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 5MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 5MM با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     8
     8
     (double side tape 4MM ( RED - چسب تاچ دو طرفه قرمز 4MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     (double side tape 4MM ( RED

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 4MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز با ضخامت 4MM با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     9
     9
     double side tape 3MM (RED) - چسب تاچ دو طرفه قرمز 3MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 3MM (RED)

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 3MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 3MM
     6
     6
     ( double side tape 2MM (RED - چسب تاچ دو طرفه قرمز 2MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     ( double side tape 2MM (RED

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 2MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز با ضخامت 2MM که با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت به فروش می رسد .
     4
     4
     ( double side tape 1MM (RED - چسب تاچ دو طرفه قرمز 1MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     ( double side tape 1MM (RED

     چسب تاچ دو طرفه قرمز 1MM

     چسب تاچ دو طرفه قرمز با ضخامت 1MM با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     3
     3
     double side tape 30MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 30MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 30MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 30MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 30MM با کیفیت مناسب که در کیمیا تجارت تاو به فروش میرسد .
     40
     40
     double side tape 20 MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 20MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 20 MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 20MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 20MM با کیفیت مناسب که در کیمیا تجارت تاو به فروش میرسد .
     27
     27
     double side tape 10MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 10MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 10MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 10MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 10MM با کیفیت مناسب که در کیمیا تجارت تاو به فروش میرسد .
     14
     14
     double side tape 8MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 8MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 8MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 8MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 8MM و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     11
     11
     double side tape 6MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 6MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 6MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 6MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 6MM و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد.
     11
     11
     double side tape 5MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 5MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 5MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 5MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 5MM و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     9
     9
     double side tape 4MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 4MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 4MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 4MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 4MM و با کیفیت مناسب در کینیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     7
     7
     double side tape 3MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 3MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 3MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 3MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 3MM و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     6
     6
     double side tape 2MM - چسب تاچ سفید دو طرفه 2MM
     مقایسه
     امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
     موجود

     double side tape 2MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه 2MM

     چسب تاچ سفید دو طرفه با ضخامت 2MM و با کیفیت مناسب در کیمیا تجارت تاو به فروش می رسد .
     4
     4
     loading

     در حال بازیابی ...